izazovi savremenog obrazovanja

Izazovi savremenog obrazovanja iz ugla naše nastavnice

Mirjana Stopar je nastavnica srpskog jezika i književnosti. U tekstu pročitajte šta su iz njenog ugla izazovi savremenog srednjoškolskog obrazovanja, šta je motiviše da se bavi prosvetom i na koji način podstiče svoje učenike da se aktivno uključe u nastavu.

„Rad sa tinejdzerima u današnje vreme predstavlja izazov, posebno čitanje književnih dela, ali to je ono što daje lepotu ovom poslu. Metod koji primenjujem najčešće je korelacija sa filmom i pozorištem, gde učenici vizuelno dožive likove, odredjene epohe, muziku i na taj način lakše ulaze u svet knjige. Interakcija sa decom, razgovori koje vodimo, slušanje njihovog mišljenja i zapažanja vezano i za gradivo i za život uopšte, daje mi motivaciju za dalji rad i usavršavanje.

Digitalno doba ima svoje prednosti u nastavi. Pre svega, zasniva se na istraživačkom radu kod učenika. Kada se najavi obrada neke nove epohe u književnosti, delo ili pisac…praktikujem da jedan od učenika napravi kratku prezentaciju u vidu uvoda, biografije i sl. To je ujedno i dodatna motivacija za učenike kao i sticanje govornih veština i samopouzdanja prilikom prezentovanja.

Ljubav prema književnosti, maternjem jeziku  i umetnosti uopšte, pre svega zavisi od zastupljenosti u medijima kao i angažovanju pojedinca, nastavnika i profesora u školama, jer njihov doprinos će se kroz buduće generacije prenositi i na taj način sačuvati od zaborava.

Naravno, škola mi daje potpunu slobodu u kreiranju nastave kao i podršku u organizaciji vannastavnih aktivnosti.

I upravo to je najveća prednost BIT škole u odnosu na državnu. Sloboda koju profesor ima u radu sa decom, broj učenika po odeljenju, mogućnost idividualne nastave, samim tim nema dodatnih privatnih časova, prepodnevna smena koja učenicima omogućava da se bave sportom ili drugim aktivnostima i naravno lokacija škole, centar, što je za omladinu vrlo značajno.

Kroz devetogodišnji rad u BIT srednjoj školi, nosim izuzetno lepa iskustva kako sa đacima tako i sa kolegama.“

BIT srednje škole logo

Kontakt

Modene 5
21000 Novi Sad
Telefon: 065/27-000-12
Sva prava zadržana | ©2019 BIT Srednje škole
Zequester - Creative Web Design