Smerovi srednje škole

EKONOMSKI TEHNIČAR

Nakon četvorogodišnjeg programa moći ćete da obavljate neke od najtraženijih poslova iz oblastiekonomije ili da se okrenete pokretanju sopstvenog bizinsa. U javnim i privatnim preduzećimamoćićete da radite u oblasti računovodstva i knjigovodstva kao i na pozicijama koje podrazumevajuorganizaciju I kontrolu rada u preduzeću.

Progaram takođe predstavlja i dobru pripremu za studije iz oblasti eknomije i marketinga.BIT srednje škole logo

Kontakt

Modene 5
21000 Novi Sad
Telefon: 065/27-000-12
Sva prava zadržana | ©2019 BIT Srednje škole
Zequester - Creative Web Design