Smerovi srednje škole

EKONOMSKI TEHNIČAR

Ovaj obrazovni profil ima za cilj pripremu učenika za obavljanje ekonomske profesije i predstavlja sjajnu osnovu za studije iz oblasti ekonomije i marketinga.

Kao ekonomski tehničari, učenici će biti osposobljeni za rad u različitim poslovnim sektorima, kao što su moderne kompanije, banke, osiguravajuće kuće, računovodstvene kancelarije, preduzeća za konsalting i druge organizacije koje zahtevaju ekonomske veštine i znanja.

 


PRAVNI TEHNIČAR

Ovaj obrazovni profil priprema učenike za rad u pravnom sektoru, kao i za upis na pravni fakultet kod nas i u inostranstvu. Tokom četvorogodišnjeg obrazovanja mladi će učiti kako da istraže pravne probleme, analiziraju slučajeve, pripreme pravne argumente i kako da učinkovito komuniciraju sa klijentima i drugim stranama u pravnom postupku. Takođe će se upoznati sa radom pravnih institucija i organizacija, kao i sa načinom na koji pravni sistem funkcioniše u praksi.


FINANSIJSKI TEHNIČAR

Ovaj obrazovni profil priprema učenike za rad u finansijskim profesijama i uključuje učenje različitih aspekata poslovanja, finansijske matematike i ekonomije. 

Kao finansijski tehničari, učenici će biti osposobljeni za rad u različitim finansijskim sektorima, kao što su banke, osiguravajuće kuće, berze, investicioni fondovi i druge organizacije koje zahtevaju finansijska znanja i veštine. Takođe, program priprema učenike za brojne fakultete kod nas i u inostranstvu.

BIT srednje škole logo

Kontakt

Modene 5
21000 Novi Sad
Telefon: 065/27-000-12
Sva prava zadržana | ©2019 BIT Srednje škole
Zequester - Creative Web Design