Smerovi srednje škole

Finansijski tehničar

Šta možete naučiti?

  1. Steći ćete temeljno osnovno znanje iz oblasti finansija i bankarstva.
  2. Savladaćete veštine za posao sekretara,računovođe i administrativnog radnika.
  3. Kroz praktičan rad usvojićete organizacione sposobnosti neophodne u poslovima finansija.
  4. Obogatićete svoju opštu kulturu.
  5. Razvićete svoje komunikacijske sposobnosti.

Šta ćete postati?

Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za rad u finasijskim institucijama kao što su banke, berze, osiguravajuća društva itd. Takođe, učenici će biti obučeni za rad u finansijskim sektorima privrednih društava na poslovima finansiranja, kreditiranja međunarodnih tokova novca i ekonomskih odnosa.

Plan i program:

Učenici se tokom sve 4 godine sreću sa stručnim predmetima, a neki od njih su računovodstvo, javne finansije, bankarsko poslovanje i devizno i carinsko poslovanje.

BIT srednje škole logo

Kontakt

Modene 5
21000 Novi Sad
Telefon: 065/27-000-12
Sva prava zadržana | ©2019 BIT Srednje škole
Zequester - Creative Web Design