Smerovi srednje škole

Pravni tehničar

Šta možete naučiti?

  1. Unapredićete i učvrstiti svoje opšte obrazovanje.
  2. Upoznaćete i savladati pravnu terminologiju već tokom srednje škole.
  3. Steći ćete veštine iz oblasti administrativnih poslova.
  4. Videti i iskusiti simulacije suđenja u pravoj sudnici.
  5. Naučićete da radite u grupi ali i samostalno.

Šta ćete postati?

Četvorogodišnje obrazovanje profila Pravni tehničar učenicima pruža odličnu pripremu za upis i savladavanje studija prava. Kroz teorijsko i praktično usvajanje gradiva stičete odličnu prednost za kasnije studije prava.

Plan i program:

Tokom 4 godine predviđeni su stručni predmeti iz oblasti prava poput osnova radnog prava, Ustava i prava građana, osnova matične evidencije i slično.

BIT srednje škole logo

Kontakt

Modene 5
21000 Novi Sad
Telefon: 065/27-000-12
Sva prava zadržana | ©2019 BIT Srednje škole
Zequester - Creative Web Design