Категорија: Uncategorized

Upis u I razred  vrši se za sledeće smerove:

 1. EKONOMSKI TEHNIČAR
 2. PRAVNI TEHNIČAR
 3. FINANSIJSKI TEHNIČAR

Za upis redovnih učenika u I razred potrebna je sledeća dokumentacija:

 • Uverenje o obavljenom završnom ispitu
 • Svedočanstva o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih original
 • Lekarsko uverenje obavezno pri upisu
 • Kopija lične karte jednog od roditelja
 • Popunjena prijava za upis učenika u srednju školu (popunjava se na licu mesta)

Upis u II, III i IV razred vrši se za sledeće smerove:

 1. EKONOMSKI TEHNIČAR
 2. PRAVNI TEHNIČAR
 3. FINANSIJSKI TEHNIČAR

Za upis redovnih učenika u II, III, i IV razred potrebna je sledeća dokumentacija:

 • Svedočanstva o završenom I razredu srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih original
 • Lekarsko uverenje obavezno pri upisu
 • Kopija lične karte jednog od roditelja
 • Popunjena prijava za upis učenika u srednju školu (popunjava se na licu mesta)
 • Ispisnica iz škole kojoj je učenik završio prethodni razred
    Telefon: 021/27000-12 Mobilni: 065/27000-12 Mail: info@bit.edu.rs
Broj žiro računa škole je: 340-11007926-93

Upis vanrednih učenika na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju vrši se na sledeće smerove:

 1. EKONOMSKI TEHNIČAR
 2. PRAVNI TEHNIČAR
 3. FINANSIJSKI TEHNIČAR

Za upis vanrednih učenika na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju potrebna je sledeća dokumentacija:

 • Overena kopija svedočanstva o završenoj osnovnoj školi ili overena kopija svedočanstva I i II razreda srednje škole (ako se učenik upisuje na vanredno školovanje)

Overena kopija svedočanstva o završenom I , II i III razredu i overena kopija diplome srednje škole (ako se učenik upisuje na dokvalifikaciju)

Overena kopija svedočanstva o završenom I , II, III i IV razredu i overena kopija diplome srednje škole (ako se učenik upisuje na prekvalifikaciju)

 • Izvod iz matične knjige rođenih (starost ovog dokumenta nije važna)
 • Kopija lične karte učenika
 • Popunjena prijava za upis učenika u srednju školu (popunjava se na licu mesta)

CENOVNIK ZA REDOVNO ŠKOLOVANJE

 • Pohađanje redovnog školovanja u Srednjoj poslovno menadžerskoj školi je 1800 eura u dinarskoj protiv vrednosti.

CENOVNIK ZA VANREDNO ŠKOLOVANJE

 • Pohađanje vanrednog školovanja u Srednjoj poslovnoj menadžerskoj školi je 800 eura u dinarskoj protiv vrednosti.

Pohađanje vanrednog školovanja na dokvalifikaciji je 800 eura u dinarskoj protiv vrednosti.

Pohađanje vanrednog školovanja na prekvalifikaciji je 800 eura u dinarskoj protiv vrednosti.
Telefon: 021/27000-12 Mobilni: 065/27000-12Mail: info@bit.edu.rs
Broj žiro računa je 340-11007926-93
BIT srednje škole logo

Kontakt

Modene 5
21000 Novi Sad
Telefon: 065/27-000-12
Sva prava zadržana | ©2019 BIT Srednje škole
Zequester - Creative Web Design