Smerovi srednje škole

Elektrotehničar računara

Šta možete naučiti?

  1. Usvojićete neophodna znanja o održavanju računara i računarskih uređaja.
  2. Upoznaćete se sa instalacijom operativnih sistema i aplikacija.
  3. Naučićete kako praktično da primenite računar u rešavanju niza zadataka.
  4. Saznaćete sve o održavanju računarskih mreža.
  5. Savladaćete veštine administracije računarskih labaratorija.

Šta ćete postati?

Za četiri godine školovanja modernim pristupom đak usvaja znanja za neka od najtraženijih zanimanja u oblasti računara i informatike. Praktične veštine učenici stiču u školskim kabinetima sa savremenom opremom ili u radnim organizacijama. Polaznici ovog smera spremni su za rad u firmama koji se bave opravljanjem i servisiranjem računara, informatičkim centrima javnih i privatnih preduzeća, industriji sa automatizovanom proizvodnjom. Takođe, ovaj profil odlična je priprema za fakultet, pogotovo smerove elektrotehnike, mašinstva, matematike i fizike.

Plan i program:

Planom i programom ovog smera predviđeni su kako stručni, tako i opšti predmeti, tako da đak stiče određen nivo opšte kulture tokom sve 4 godine. Osim teorijskog, stiču se i konkretna praktična znanja kroz vežbe koje su takođe predviđene planom i programom, a koje se organizuju u opremljenim kabinetima ili u radnim organizacijama.

BIT srednje škole logo

Kontakt

Modene 5
21000 Novi Sad
Telefon: 065/27-000-12
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Sva prava zadržana | ©2018 BIT Srednje škole