Smerovi srednje škole

Elektrotehničar elektronike

Šta možete naučiti?

  1. Naučićete u kojim sve oblastima mogu da se primene principi elektrotehnike.
  2. Upoznaćete se sa primenom poluprovodičnih elemenata u radio i TV tehnici.
  3. Saznaćete kako elektrotehnika funkcioniše u oblasti telekomunikacija.
  4. Radićete sa uređajima koji se koriste za kontrolu industrijskih procesa, računarskom tehnikom i medicinskim intrumentima.
  5. Pored stručnih saznanja, na zanimljiv način usvajaćete i informacije iz oblasti opšte kulture.

Šta ćete postati?

Tokom 4 godine školovanja u okviru ovog smera stiče se stručnost primenjiva u elektronskoj industriji i fabričkim kompleksima za rad na održavanju elektronskih uređaja. Takođe, sa ovim veštinama moguće je zaposlenje u firmama koje se bave održavanjem i prodajom elektronskih uređaja.

Ovaj profil dobra je priprema za upis na elektrotehnički fakultet.

Plan i program:

Planom i programom ovog smera predviđeni su kako stručni, tako i opšti predmeti, tako da đak stiče određeni nivo opšte kulture tokom sve 4 godine. Osim teorijskog, stiču se i konkretna praktična znanja kroz vežbe koje su takođe predviđene planom i programom , a koje se organizuju u dobro opremljenim kabinetima ili u radnim organizacijama.

BIT srednje škole logo

Kontakt

Modene 5
21000 Novi Sad
Telefon: 065/27-000-12
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Sva prava zadržana | ©2018 BIT Srednje škole