Smerovi srednje škole

EKONOMSKI TEHNIČAR

Nakon četvorogodišnjeg programa moći ćete da obavljate neke od najtraženijih poslova iz oblastiekonomije ili da se okrenete pokretanju sopstvenog bizinsa. U javnim i privatnim preduzećimamoćićete da radite u oblasti računovodstva i knjigovodstva kao i na pozicijama koje podrazumevajuorganizaciju I kontrolu rada u preduzeću.

Progaram takođe predstavlja i dobru pripremu za studije iz oblasti eknomije i marketinga.


ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

Za četiri godine školovanja modernim pristupom đak usvaja znanja za neka od najtraženijih zanimanjau oblasti računara I informatike. Praktične veštine učenici stiču u školskim kabinetima sa savremenomopremom ili u radnim organizacijama. Polaznici ovog smera spremni su za rad u firmama koji se baveopraljanjem I servisiranjem računara, informatičkim centrima javnih I privatnih preduzeća, industriji sa automatizovanom proizvodnjom.

Takođe, ovaj profil je odlična priprema za fakultet, pogotovo za smerove elektrotehnika, mašinstvo, matematika i fizika.


BIT srednje škole logo

Kontakt

Modene 5
21000 Novi Sad
Telefon: 065/27-000-12
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Sva prava zadržana | ©2018 BIT Srednje škole